• 2274
    0

    W następstwie zmniejszenia ilości kutrów rybackich i wygasającej funkcji jako ośrodka obsługi rybołówstwa, a także w związku z rosnącym ruchem turystycznym, w mieście Hel pojawiła się potrzeba rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Głównym założeniem Inwestorów i Projektantów było stworzenie w miejscu nieczynnych zakładów magazynowania i przetwórstwa rybnego ośrodka obsługi ruchu turystycznego, a ze względu na wyjątkową lokalizację, ...