• 517
    0

    SeaBin czyli pływający, autonomiczny śmietnik sprząta helską marinę. Urządzenie kosztowało ok. 23 tysięcy złotych. Na jego zakup Zarząd Portu Morskiego w Helu otrzymał dotację z Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w kwocie 17 tysięcy złotych. SeaBin może zebrać jednorazowo do 20 kg śmieci. Ma też możliwość zbierania oleju i innych zanieczyszczeń płynnych z powierzchni wody. Na ...