• 366
    0

    To ponowne narodziny Rozewia II – kolejnej latarni, która została udostępniona do zwiedzania. Właśnie upłynęło 147 lat od jej uruchomienia i 112 od wyłączenia z eksplantacji. Rozewie II obchodzi ponowne narodziny. Tym razem, nie jako latarnia morska, ale jako historyczny obiekt kulturowego dziedzictwa morskiego udostępnia swoje podwoje dla wszystkich sympatyków latarnictwa. Przybyłych witać będzie jak ...