• 379
    0

    Sołtys to pierwszy łącznik między sołectwem a gminą. To Sołtys dba o inwestycje, rozwiązywanie problemów wsi oraz atmosferę wokół mieszkańców. Wójt gminy Krokowa bardzo docenia ich pracę, co wyraził na spotkaniu w Urzędzie Gminy.