• 1358
    0

    Zupełnie nowy chodnik zyska Ostrowo na ulicy Plażowej. To główna droga prowadząca z centrum miejscowości na bałtycką plażę. Prace mają się zakończyć jeszcze przed sezonem, tak aby z wyremontowanego przejścia mogli korzystać wczasowicze. Koszt inwestycji to 200 tysięcy złotych. Dodajmy, że stare płyty, które zostaną zdemontowane na ul. Plażowej, zostaną wykorzystane w innym miejscu.