Święto Organizacji Pozarządowych we Władysławowie

  • 1 marca, 2024

Przy okazji Święta Organizacji Pozarządowych, które przypada na 27 lutego, we Władysławowie przedstawicielom NGO uroczyście wręczono umowy grantowe. W tym toku – na realizację zadań publicznych organizacje pozarządowe otrzymały łącznie 300 tysięcy złotych na realizacje 37 przedsięwzięć. Na zadania z kategorii „działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” przeznaczono 30.000 zł. Tyle samo przyznano w kategorii „podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu kultury i sztuki – po 60.000 zł. Najwięcej przeznaczono na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 120.000 zł.