Święto Organizacji Pozarządowych w Gminie Władysławowo

  • 3 marca, 2023
Święto Organizacji Pozarządowych w Gminie Władysławowo

Ponad 1 mln 130 tysięcy złotych otrzymały z budżetu gminy Władysławowo kluby sportowe i organizacje pozarządowe. Kwota obejmuje granty oraz dotacje celowe z budżetu gminy na zadania z zakresu sportu. Wsparcie otrzymało 18 organizacji pozarządowych i 15 klubów sportowych. Kwota dofinansowania dla organizacji pożytku publicznego to 236 tys. zł. Pozostałe organizacje pozarządowe oraz kluby sportowe otrzymały łącznie 900 tys. zł.