Rybacy protestowali w Kębłowie

  • 13 stycznia, 2022
Rybacy protestowali w Kębłowie

Domagają się m.in. odblokowania unijnych funduszy przeznaczonych dla rybaków i zmian w Departamencie Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa. Rybacy przybrzeżni protestowali dzisiaj w Kębłowie koło Luzina blokując drogę krajową nr 6. W akcji wzięło udział blisko 100 osób.

– Od dwóch lat nie możemy łowić dorsza, a za chwilę zacznie obowiązywać zakaz poławiania łososia. Tymczasem nie dostajemy żadnego wsparcia – mówi Henryk Pozorski ze sztabu kryzysowego polskiego rybołówstwa przybrzeżnego.

Jak czytamy w piśmie Sztabu Kryzysowego Polskiego Rybołówstwa Przybrzeżnego „powodem protestów jest ujawnienie przez prokuraturę, CBA oraz ABW nieprawidłowości przy wydawaniu unijnych funduszy rybackich przez Departament Rybołówstwa Morskiego. O sprawie wieloletniego marnotrawstwa unijnych rybackich środków informowaliśmy wszystkie kolejne rządy od początku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, co obecnie potwierdziły polskie służby.

W związku z tym oczekujemy od kierownictw Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi następujących działań:

  1. Niezwłocznego spotkania Ministra Rolnictwa z polskimi rybakami przybrzeżnymi w celu przedstawienia  problemów polskiego rybołówstwa w obliczu zakazów połowów ryb wprowadzonych przez Komisję Europejską na Bałtyku od 2019 do 2022 roku
  2. Odsunięcie urzędników Departamentu Rybołówstwa od decyzji związanych w wydatkowaniem unijnych funduszy rybackich.
  3. Natychmiastowe odblokowanie i uruchomienie unijnych funduszy rybackich zablokowanych przez Departament Rybołówstwa na wsparcie rybaków do czasu odbudowy zasobów ryb na Bałtyku.
  4. Powołanie specjalnej komisji resortowej do zbadania jak zostały wydane unijne środki pomocowe dla rybołówstwa otrzymane przez Polskę po przystąpieniu do UE”

Jeżeli postulaty nie zostaną spełnione, rybacy zapowiadają kolejne protesty – na większą niż dotychczas skalę.

Komentarze