PCPR w Pucku poszukuje rodzin zastępczych: dzieci z powiatu puckiego czekają na miłość i dom

 • 26 lutego, 2024
PCPR w Pucku poszukuje rodzin zastępczych: dzieci z powiatu puckiego czekają na miłość i dom

Każde dziecko potrzebuje miejsca do życia, swojego kawałka świata, który byłby dla niego bezpiecznym azylem. Niestety, wiele z tych najbardziej bezbronnych istot jest tego pozbawionych. Dzieci pragną dorastać w domu, w atmosferze rodzinnego ciepła, otoczone miłością, wsparciem i poczuciem bezpieczeństwa. Gdy w rodzinie naturalnej dzieje się kryzys i rodzice biologiczni nie są w stanie opiekować się potomstwem, potrzebni są rodzice zastępczy, którzy czasowo przejmą opiekę nad ich dziećmi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku cały czas poszukuje osób, którym los potrzebujących dzieci nie jest obojętny.

– Mamy dzisiaj poważny ogólnopolski i systemowy problem: rośnie liczba dzieci odbieranych interwencyjnie lub na podstawie sądowej decyzji o umieszczeniu w pieczy zastępczej, a jednocześnie brakuje kandydatów na rodziny zastępcze, które otoczyłyby opieką te dzieci – tłumaczy Wiesława Derc, kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej w PCPR w Pucku. – W całej Polsce w roku 2022 w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 56 240 dzieci. Prawie 4 250 dzieci przebywało w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie województwa pomorskiego, natomiast 200 dzieci pochodziło z powiatu puckiego.

W samym powiecie puckim w 2023 roku zabezpieczonych w pieczy zastępczej zostało 49 dzieci, z czego 27 w rodzinnej pieczy zastępczej, niestety aż 22 w instytucjonalnej pieczy zastępczej, czyli w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, gdyż zabrakło miejsc w środowisku rodzinnej pieczy.

Czym jest rodzinna piecza zastępcza? To system, na który składają się poszczególne typy rodzin zastępczych:

 • spokrewnione (zakładają ja dziadkowie lub rodzeństwo dziecka),
 • niezawodowe (zakładają ją dalsi krewni, np. ciocia lub wujek bądź osoby niespokrewnione z dzieckiem),
 • zawodowe (jeden z rodziców rezygnuje z pracy, aby oddać się opiece nad dzieckiem), do rodzin zawodowych zalicza się również pogotowie rodzinne,
 • zawodowe specjalistyczne (jeden z rodziców rezygnuje z pracy, aby oddać się opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością).

Każdy typ jest inny, spełniający nieco inną rolę, ale ich wspólny cel jest jeden: zagwarantować dziecku poczucie bezpieczeństwa, azyl, a przede wszystkim kochających opiekunów.

Warto wiedzieć, że rodzinę zastępczą mogą stworzyć nie tylko małżonkowie, ale również para żyjąca w nieformalnym związku oraz osoba samotna. We wszystkich przypadkach trzeba spełnić określone warunki, m.in.:

 • posiadać stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • mieć odpowiednio wyposażony dom lub mieszkanie,
 • co najmniej jedna osoba tworząca rodzinę powinna posiadać stałe źródło dochodu,
 • nie mieć ograniczonej władzy rodzicielskiej w stosunku do swoich biologicznych dzieci,
 • korzystać z pełni praw obywatelskich i cywilnych,
 • dysponować zaświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bycie rodzicem zastępczym,
 • przejść badania psychologiczne,
 • ukończyć odpowiednie szkolenie kwalifikacyjne, realizowane przez tut. Centrum

Na koniec 2023 roku w powiecie puckim przebywało 46 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 16 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, 23. dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych oraz 27 dzieci w rodzinnych domach dziecka.

Na terenie powiatu puckiego funkcjonują 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze, które zapewniają całodobową opiekę i wychowanie 42 dzieciom.

Rodziny zastępcze mogą liczyć na różne formy wsparcia w celu zapewnienia jak najlepszej opieki i wychowania dla dzieci. Wsparcie to obejmuje zarówno formy materialne, jak i niematerialne.

Wsparcie materialne obejmuje:

 • comiesięczne świadczenie finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
 • jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami nowego przyjmowanego dziecka, np. na zakup łózka, pościeli, fotelika samochodowego, komody itp.).,
 • fakultatywną pomoc na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.
  Rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa oraz rodzinny dom dziecka może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez tę rodzinę, np. opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, itp.

Wsparcie niematerialne obejmuje między innymi stałe wsparcie specjalistów m.in. psychologów, pedagogów, radcy prawnego. Systematycznie organizowane są spotkania grup wsparcia, czyli spotkania specjalisty z rodzinami zastępczymi, szkolenia i warsztaty dla rodziców zastępczych organizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez rodziny zastępcze.

Należałoby tu podkreślić, że korzystanie z porad specjalistów – grup wsparcia oraz psychologów, nie jest żadną hańbą ani oznaką nieradzenia sobie. Dbanie o dobrą kondycję psychiczną (dziecka jak i własną) jest jednym z zobowiązań każdego rodzica zastępczego.

Rodziny zastępcze mogą również liczyć na wsparcie społeczne, w postaci opieki koordynatora ds. rodziny zastępczej, a także na pomoc w rozwiązywaniu problemów, jakie mogą się pojawiać w codziennym życiu.

– Jeśli w Państwa sercach tli się chęć pomocy dzieciom, jeśli czujecie, że w Waszym życiu nastąpiła chwila na podjęcie decyzji o przyjęciu do rodziny dziecka, któremu chcielibyście ofiarować miłość, opiekę, troskę i poczucie bezpieczeństwa, zgłoście się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, gdzie bardzo chętnie pracownicy udzielą Wam wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnią kwestie formalne – tłumaczy Wiesława Derc, kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej w PCPR w Pucku. – Możesz liczyć na naszą pomoc, wsparcie i rozpocząć przygodę z rodzicielstwem zastępczym!