Obchody 80 rocznicy obrony Kępy Oksywskiej w Mostach

  • 22 września, 2019
Obchody 80 rocznicy obrony Kępy Oksywskiej w Mostach

Tradycyjnie przy obelisku w Mostach odbyły się obchody kolejnej – w tym roku w 80. rocznicy walk o Kępę Oksywską i śmierci pułkownika Stanisława Dąbka. 80 lat temu – po bohaterskiej walce – żołnierze pułkownika Stanisława Dąbka skapitulowali pod hitlerowskim naporem. Dowódca broni nie złożył i do końca wypełnił rotę przysięgi.

Uroczystości odbyły się w asyście honorowej Wojska Polskiego, przy udziale wielu gości i mieszkańców gminy Kosakowo. Poczty sztandarowe wystawiły: Rada Gminy Kosakowo, Marynarka Wojenna, Związek Piłsudczyków RP Okręg Kaszubski Kosakowo, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o. Dębogórze – Kosakowo, Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników o. w Gdańsku, Stowarzyszenie Regionalny Chór Morzanie oraz szkoły w Dębogórzu, Mostach i Pogórzu.