Nadbałtycki Uniwersytet Ludowy we Władysławowie

  • 19 stycznia, 2024

Nadbałtycki Uniwersytet Ludowy od kilku tygodni gości w krajobrazie Nordy. Jego celem – podobnie jak innych uniwersytetów ludowych – jest rozwój kapitału ludzkiego przez podnoszenie kompetencji społecznych i obywatelskich, jak też zawodowych oraz kształtowanie postaw obywatelskich. Jedną z głównych cech uniwersytetu ludowego jest elastyczność – ma się on dostosować do potrzeb edukacyjnych konkretnego środowiska. Jak czytamy na stronie instytucji www.nul.org.pl – „Nadbałtycki Uniwersytet Ludowy wyrósł na kanwie silnego przywiązania do kaszubskości i rybackości regionu, tradycji i poczucia misji krzewienia wiedzy o kulturze, obyczajach i języku kaszubskim.”