Łącznie 62 sztuki sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem trafią do tych mieszkańców Pucka

  • 20 października, 2022
Łącznie 62 sztuki sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem trafią do tych mieszkańców Pucka

Łącznie 62 sztuki sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem trafią do tych mieszkańców Pucka, których członkowie rodzin pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Wczoraj przekazano pierwsze kilkanaście kompletów sprzętu.
Wsparcie odbywa się w ramach projektu grantowego „Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Zadanie jest w 100 % finansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”
Wiadomo już, że w Pucku powstały oszczędności po pierwszym przetargu dzięki czemu zorganizowano kolejny nabór. Po 24 października będzie wiadomo ile osób jeszcze otrzyma komputery.