Kosakowo bez referendum. Nie mieli 1252 podpisów

  • 24 kwietnia, 2022
Kosakowo bez referendum. Nie mieli 1252 podpisów

Nie będzie obywatelskiego referendum w gminie Kosakowo. Oficjalny powód? Inicjatorom nie udało się zebrać podpisów od wymaganych 10% mieszkańców.

Foto. Gmina Kosakowo

Z inicjatywą referendum w gminie Kosakowo wystąpiła grupa mieszkańców, którzy chcieli zadać 12 pytań związanych z różnymi obszarami funkcjonowania gminy Kosakowo (m.in. przeniesienie wylotu tzw. solanki, sprzedaży spółki lotniczej, budowy obwodnicy). Stosowny dokument do Urzędu Gminy wpłynął na początku lutego 2022.

– Prężny rozwój gminy oraz jej położenie rodzi wiele trudności, trzeba jednak podkreślić, że wszystkie kwestie poruszone przez inicjatorów referendum są tymi, z którymi włodarze na co dzień się mierzą, a głos mieszkańców wyrażany w różnej formie jest słyszany. Opisane w pytaniach sprawy są w przedmiocie zainteresowania Urzędu Gminy Kosakowo: na etapie wdrażania lub poszukiwania konkretnych rozwiązań – wyjaśniają w Urzędzie Gminy Kosakowo.

Aby referendum doszło do skutku, grupa inicjatorów musiała zebrać pod swoim wnioskiem podpisy 10% mieszkańców gminy Kosakowa, czyli ok. 1200. Nie udało się

– Zdecydowana większość mieszkańców gminy popiera działania wójta, dzięki którym zmienia się ona na naszych oczach. Konsekwencje rozwoju są wyzwaniem, które gmina Kosakowo chce podejmować, co można obserwować w konkretnych działaniach. Przykładem może być szeroko konsultowany temat wyboru wariantu obwodnicy Pierwoszyna. Po wielomiesięcznej analizie wszystkich aspektów sprawy został wybrany ten najbardziej optymalny – tłumaczą urzędnicy. – We wszelkich sprawach do dyspozycji mieszkańców są pracownicy Urzędu Gminy Kosakowo oraz wójt wraz z zastępcą, którzy na bieżąco spotykają się z mieszkańcami oraz organizacjami działającymi na terenie gminy.