Gala Nagród Wójta Gmina Kosakowo

  • 8 marca, 2024

W Kosakowskie Centrum Kultury odbyła się Gala Nagród Wójta Gmina Kosakowo, podczas której zostały przekazane nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury oraz wyróżnienia osób, którym przyznano stypendium sportowe za wysokie wyniki osiągnięte w 2023 roku.

Część z nich jest przyznana w odpowiedzi na złożony wniosek, a część przyznana z inicjatywy własnej wójta. W tym roku łączna suma nagród wyniosła 51 000 zł.

Pełną listę nagrodzonych można znaleźć na stronie gminy Kosakowo gminakosakowo.pl