Debata o bezpieczeństwie w I LO w Pucku

  • 4 grudnia, 2023

W I LO im. Stefana Żeromskiego w Pucku odbyła się debata społeczna pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Pucku. W czasie dyskusji zostały omówione zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków, dopalaczy, środków odurzających oraz alkoholu. Poruszone zostały tematy związane z odpowiedzialnością karną za czyny popełniane przez osoby nieletnie jak i dorosłe, w tym posiadanie narkotyków i ich wpływ na organizm ludzki. Była też mowa o profilaktyce i zapobieganiu sytuacjom zagrażającym życiu i zdrowiu wywołanym zażywaniem narkotyków i spożywaniem alkoholu.