60-lecia SOSW PUCK oraz szkolnictwa specjalnego w Pucku

  • 7 października, 2022
60-lecia SOSW PUCK oraz szkolnictwa specjalnego w Pucku

Stary Rynek w Pucku był areną jubileuszu 60-lecia SOSW PUCK oraz szkolnictwa specjalnego w Pucku. Na urodziny placówki licznie przybyli mieszkańcy miasta i goście aby wziąć udział w pikniku pod hasłem „DMUCHAWCE, LATAWCE, WIATR”. Były występy, wspólne zajęcia rekreacyjne , artystyczne i sportowe oraz poczęstunek. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy kształci uczniów z potrzebami specjalnymi od roku szkolnego 1962/63 – najpierw jako oddział Szkoły Podstawowej nr 2 w Pucku, a cztery lata później – jako osobna placówka. SOSW kształci dzisiaj 130 osób ze specjalnymi potrzebami.