• Puck – samorządem przyjazny seniorom, a puckie Centrum Organizacji Pozarządowych – miejscem ulubionym przez seniorów. Samorząd i COP zwyciężyły w ogłoszonym przez Marszałka Województwa Pomorskiego konkursie „Pomorskie dla Seniora”. Celem konkursu było wyróżnienie osób, instytucji i samorządów podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej ...