• Poza remontem drogi, na całym odcinku od Łebcza do Władysławowa zostanie wybudowany ciąg pieszo – rowerowy, a na skrzyżowaniu w Łebczu powstanie sygnalizacja świetlna. 😃🚦🚗 Blisko 9 mln złotych będzie kosztować modernizacja drogi powiatowej pomiędzy Władysławowem, a Łebczem w gminie Puck.To bardzo ważna droga dla mieszkańców i zlokalizowanych na tym terenie firma, ale trasa jest ...