W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, którymi zarządza Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, na terenie Ziemi Puckiej udało się wykonać kilkanaście inwestycji. Na przykład powiat pucki dokonał termomodernizacji wszystkich szkół średnich oraz domów ...